Գամփռի անուններ
որձ
էգ

Միրո
Բողար
Հռչո
Վառոդ
Արջուկ
Չալո
Զանգի
Զրանգի
Կապուտ
Մյուս
Գոնչ
Դամռ
Քյափռ
Դերո
Գոմփ
Քոթո
Բաշո
Բրո
Թոփուշ
Դմբո
Վագր
Մորիկ
Չոմռ
Բարութ
Ժագա
Ակիմ
Բարխան
Զուլում
Բեթար
Տորք
Բղդո
Քյաֆռ
Բեկ
Ռադաշ
Քյարամ
Դարչ
Բութուզ
Քյափ
Քոփռ
Չան
Քալաշ
Դանդալ
Դմբուզ
Սանատրուկ
Արալեզ
Ասպար
Շանթ

Խալ
Փոլե
Տառա
Մումուշ
Մշո
Բադր
Արփա
Փարո
Հռչե
Արաքս
Դամռ
Դամուշ
Սիրուն
Ավդե
Սանոտ
Դարիկ
Գյուլի
Չարմա
Բշիկ
Բշո
Փուչիկ
Կամուշ
Սայդա
Թելի
Բազե
Չախալ
Գուլո
Փշո
Թույն
Գժո
Գուլո
Սեվո
Թաիս
Հատիս